Dødsbobehandling

AN Advokater varetager rådgivning vedrørende valg af bobehandlingsmåde, fordeling af arven og gennemførelse af skiftebehandling, herunder afvikling af aktiver. I sager om bobehandling samarbejder vi med revisorer, mæglere og andre samarbejdspartnere med henblik på at opnå den optimale løsning for både dødsbo og arvinger.

Vi hjælper også med de skatte- og afgiftsmæssige problemstillinger, der opstår i forbindelse med bobehandling. Ved rådgivning om de skatte- og afgiftsmæssige forhold i boet har vi fokus på at finde den bedste løsning for arvinger og dødsbo på kort og lang sigt.

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.