Peter_Moeller_web.jpg

Mennesker bør selv udpege deres fuldmægtige

18-08-2020

Hvis man en dag ikke længere er i stand til at tage vare på sig selv, kan man på forhånd bestemme, hvem der skal bestemme for én. Det er der mange gode grunde til at gøre, råder advokat.

Hvis man kommer så galt afsted, at man ikke længere kan tage vare på sig selv, kan man på forhånd selv have udpeget en fuldmægtig, der kan bestemme på ens vegne.

Det kan være i det tilfælde, at man bliver svært hjerneskadet, kommer i koma eller på anden måde bliver ude af stand til at træffe beslutninger på egne vegne.

Og der er rigtig god grund til selv at udpege sin fuldmægtige, siger advokat Peter Møller Christensen fra AN Advokater, der har kontorer i Aars, Hobro og Aalborg.

Hvis man ikke har lavet en såkaldt fremtidsfuldmagt, så er det det offentliges opgave at udpege en værge, og det er der mange ulemper ved.

For det første tager det ofte mere end 6-12 måneder, og i den tid kan en partner ikke råde over hverken konto, værdipapirer eller fælles ejendom såsom hus, sommerhus, bil, båd eller lignende. Heller ikke selvom det er en ægtefælle.

- Hvis man har lavet en fremtidsfuldmagt, råder fuldmagtshaveren over samtlige forhold efter cirka 14 dage som sagsbehandlingen er på nuværende tidspunkt, siger Peter Møller Christensen.

 

Bestemmer selv

En anden stor ulempe er, at det er det offentlige, der bestemmer, hvem der bliver værge, og det er ikke givet, at de udpeger partneren, eller den person som vedkommende selv ønsker. De kan eksempelvis udpege en advokat til værge.

- Hvis man laver en fremtidsfuldmagt, bestemmer man selv, hvem der skal træffe beslutninger på ens vegne. Man kan endda udpege flere, så det for eksempel er partneren, der skal træffe beslutning om det, jeg kalder pleje-delen. Altså om man skal på plejehjem, hvor det skal være og så videre. Så kan man for eksempel udpege en anden til at varetage ens virksomhed, hvis man har sådan én, siger Peter Møller Christensen.

 

En fremtidsfuldmagt dækker alt

I 2016 kom der en ny lov, der muliggjorde fremtidsfuldmagten. Tidligere kunne man lave en generel fuldmagt, men den havde mange svagheder.

- Den ville aldrig kunne blive dækkende nok, fordi alt skulle skrives ned i den. En fremtidsfuldmagt derimod dækker alt, siger Peter Møller Christensen.

Når en person har lavet en fremtidsfuldmagt, skal den først tinglyses og derefter bekræftes ved en notar, inden den elektronisk arkiveres i familieretshuset, tidligere benævnt som Statsamtet.

Det er nødvendigt, at personen, der er udpeget til fuldmægtig, kender til fuldmagten, så de kan aktivere den, den dag uheldet er ude.

Personen, der har lavet fremtidsfuldmagten, kan til enhver tid ændre den, for eksempel ved en skilsmisse.

Siden den nye lov kom i 2016 har AN Advokater lavet over 170 fremtidsfuldmagter – og interessen har været støt stigende. Sidste år blev der lavet over 60 styk, og alene i år er der lavet omkring 40 styk.

Peter Møller Christensen har også set den første fuldmagt blive taget i brug. Her lavede han en fuldmagt for en person, der var alvorligt sygt, og kort tid efter fik fuldmagtshaveren brug for den.

 

Få mere at vide

AN Advokater holder to gratis infomøder om fremtidsfuldmagter og andre juridiske emner, der vedrører sikring af sig selv og sine nærmeste.

Det sker i Aars på Markedsvej 6 fra 17-19 den 30. september og i Hobro på Horsøvej 11 den 1. oktober også fra 17-19.

AN Advokater har kontorer begge steder og i Aalborg. Der er to advokater og en advokatsekretær ansat.

Advokaterne tager også gerne på hjemmebesøg, og med advokat Peter Møller Christensen bosiddende i Løgstør og advokat Henrik Nielsen i Aarhus dækker de hele Himmerland og Vesthimmerland.

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.