Ægtepagter

Når to personer gifter sig, opstår der automatisk formuefællesskab i ægteskabet. Det betyder, at alt hvad ægtefællerne ejer er omfattet af formuefællesskabet – også kaldet fælleseje. Det gælder både alt hvad de ejer ved ægteskabets indgåelse, og alt hvad de senere selv tjener eller får i arv eller gave.

I forbindelse med separation/skilsmisse eller ved død skal formuefællesskabet deles.

 

For mange ægtefæller er det først her det går op for dem, hvad fælleseje i realiteten betyder. Hvis I ønsker et alternativ til formuefællesskabet kan i vælge at oprette en ægtepagt, hvor det bestemmes at ægtefællernes formuer enten helt eller delvist skal være særeje.

Vi ser ofte ægtepagter brugt, hvis den ene eller begge ægtefæller har en virksomhed. Det kommer ofte på tale ved generationsskifter, hvor man ønsker at gården og formuen bliver på familiens hænder også i tilfælde af skilsmisse. Mange sammenbragte familier vælger også at oprette en ægtepagt med delvist særeje.