Dødsbobehandling

AN Advokater varetager rådgivning vedrørende valg af bobehandlingsmåde, fordeling af arven og gennemførelse af skiftebehandling, herunder afvikling af aktiver. I sager om bobehandling samarbejder vi med revisorer, mæglere og andre samarbejdspartnere med henblik på at opnå den optimale løsning for både dødsbo og arvinger.

Vi hjælper også med de skatte- og afgiftsmæssige problemstillinger, der opstår i forbindelse med bobehandling. Ved rådgivning om de skatte- og afgiftsmæssige forhold i boet har vi fokus på at finde den bedste løsning for arvinger og dødsbo på kort og lang sigt.