Generationsskifte

Vi hjælper jer sikkert igennem generationsskifte af virksomheden uanset om det drejer sig om et landbrug eller en anden virksomhed. 
Vi sikrer, at der er styr på de juridiske aspekter, og i samarbejde med revisorer hos Agri Nord og AN Revision tager vi højde for de skattemæssige aspekter af et generationsskifte.

Det er vigtigt at tage hensyn til hele familien, når en virksomhed overdrages fra en generation til den næste. Det kan eksempelvis dreje sig om via et testamente at tage hensyn til de børn, der ikke arver virksomheden.