Retssager

AN Advokater står klar til at hjælpe dig, hvis tingene er gået i hårknude. Vi rådgiver ved juridiske tvister. Vores mål er altid at finde en løsning, inden sagen ender for en dommer. Men hvis sagen ender med at retssag, så repræsenterer vi dig i retssalen.

Det kan være sager om ekspropriation eller sager om veje eller hegn.
Vi rådgiver også i en lang række sager om kontraktforhold, når der opstår uenighed parterne imellem ved større handler, eller hvis er der fejl og mangler ved fast ejendom i forbindelse med en handel.